161109-ennie

Klubová výstava Teriéru, Slovensko

4.11.2016

Ennie Angel Star West – V1 CAJC,  Nejlepší junior

Galérie