35285790_10211223180247099_3545884008409726976_n

Klubová výstava KCHT Veselíčko

12.5.2018

Karamynd Goes to Star West – 1.Ex, BOV, BIS VETERAN
Dynamica Star West – 2.Ex. Res.CAC

Naše galérie